หวยหุ้นเยอรมันผลเลข 3 ตัวผลเลข 2 ตัว
24 พฤษภาคม 256543509
23 พฤษภาคม 256534446
20 พฤษภาคม 256599824
19 พฤษภาคม 256527435
17 พฤษภาคม 256583555
16 พฤษภาคม 256548065
13 พฤษภาคม 256581581
12 พฤษภาคม 256533432
11 พฤษภาคม 256576644
10 พฤษภาคม 256532264
09 พฤษภาคม 256565836
05 พฤษภาคม 256532782
28 เมษายน 256591958
27 เมษายน 256556142
26 เมษายน 256561965
25 เมษายน 256505414
22 เมษายน 256516827
21 เมษายน 256579527
20 เมษายน 256592294
19 เมษายน 256512810
14 เมษายน 256563858
13 เมษายน 256508014
12 เมษายน 256566665
11 เมษายน 256583125
08 เมษายน 256595675
06 เมษายน 256577002
05 เมษายน 256537280
04 เมษายน 256589202
31 มีนาคม 256556807
29 มีนาคม 256572511
29 ตุลาคม 256475790
28 ตุลาคม 256494780
27 ตุลาคม 256432735
26 ตุลาคม 256476280
22 ตุลาคม 256445525
21 ตุลาคม 256403080
20 ตุลาคม 256431057
19 ตุลาคม 256475370
18 ตุลาคม 256438320
15 ตุลาคม 256440332
14 ตุลาคม 256477189
13 ตุลาคม 256418259
12 ตุลาคม 256402362
11 ตุลาคม 256468530
08 ตุลาคม 256455551
07 ตุลาคม 256480417
06 ตุลาคม 256458723
05 ตุลาคม 256471009
04 ตุลาคม 256410106
01 ตุลาคม 256470735
30 กันยายน 256464274
29 กันยายน 256481606
28 กันยายน 256481030
27 กันยายน 256434092
24 กันยายน 256414887
23 กันยายน 256483502
22 กันยายน 256433739
21 กันยายน 256409807
17 กันยายน 256436484
16 กันยายน 256474899
15 กันยายน 256464957
14 กันยายน 256440637
13 กันยายน 256484323
10 กันยายน 256492099
09 กันยายน 256442132
08 กันยายน 256455384
07 กันยายน 256493781
06 กันยายน 256471883
02 กันยายน 256439006
01 กันยายน 256498414
31 สิงหาคม 256497031
27 สิงหาคม 256480103
26 สิงหาคม 256449814
25 สิงหาคม 256401234
24 สิงหาคม 256457876
23 สิงหาคม 256490212
20 สิงหาคม 256479004
19 สิงหาคม 256488646
18 สิงหาคม 256493279
17 สิงหาคม 256411113
16 สิงหาคม 256439873
13 สิงหาคม 256487148
12 สิงหาคม 256432391
11 สิงหาคม 256401410
10 สิงหาคม 256410474
09 สิงหาคม 256423035
06 สิงหาคม 256429552
05 สิงหาคม 256404343
04 สิงหาคม 256438614
03 สิงหาคม 256457200
30 กรกฎาคม 256423012
29 กรกฎาคม 256484279
28 กรกฎาคม 256466355
27 กรกฎาคม 256460835
26 กรกฎาคม 256454315
23 กรกฎาคม 256475828
22 กรกฎาคม 256483098
21 กรกฎาคม 256482815
20 กรกฎาคม 256411374
19 กรกฎาคม 256443970
16 กรกฎาคม 256480993
15 กรกฎาคม 256420217
14 กรกฎาคม 256411953
13 กรกฎาคม 256447270
12 กรกฎาคม 256454254
08 กรกฎาคม 256406636
07 กรกฎาคม 256410214
06 กรกฎาคม 256408803
05 กรกฎาคม 256449164
02 กรกฎาคม 256432789
01 กรกฎาคม 256451669
30 มิถุนายน 256474708
29 มิถุนายน 256475558
28 มิถุนายน 256429710
25 มิถุนายน 256460710
24 มิถุนายน 256499791
23 มิถุนายน 256440695
22 มิถุนายน 256400172
21 มิถุนายน 256422982
17 มิถุนายน 256434352
16 มิถุนายน 256449547
15 มิถุนายน 256424880
14 มิถุนายน 256466862
11 มิถุนายน 256440688
10 มิถุนายน 256481817
09 มิถุนายน 256410108
08 มิถุนายน 256450987
07 มิถุนายน 256472218
04 มิถุนายน 256490469
03 มิถุนายน 256443565
02 มิถุนายน 256480054
01 มิถุนายน 256404685
28 พฤษภาคม 256426194
27 พฤษภาคม 256496726
26 พฤษภาคม 256469386
25 พฤษภาคม 256497980
24 พฤษภาคม 256415954
21 พฤษภาคม 256480574
20 พฤษภาคม 256497959
19 พฤษภาคม 256402004
18 พฤษภาคม 256442439
17 พฤษภาคม 256428576
14 พฤษภาคม 256436128
13 พฤษภาคม 256433330
12 พฤษภาคม 256446364
11 พฤษภาคม 256479969
10 พฤษภาคม 256436803
07 พฤษภาคม 256497154
06 พฤษภาคม 256461787
05 พฤษภาคม 256493013
30 เมษายน 256498133
29 เมษายน 256414819
28 เมษายน 256436770
27 เมษายน 256449715
26 เมษายน 256431256
23 เมษายน 256485632
22 เมษายน 256482495
21 เมษายน 256452942
20 เมษายน 256498721
19 เมษายน 256400845
16 เมษายน 256495303
15 เมษายน 256435092
14 เมษายน 256495809
13 เมษายน 256404937
12 เมษายน 256491263
09 เมษายน 256457547
08 เมษายน 256422290
06 เมษายน 256435525
01 เมษายน 256473067
30 มีนาคม 256421295
23 ตุลาคม 256302863
22 ตุลาคม 256356515
21 ตุลาคม 256365072
20 ตุลาคม 256392257
19 ตุลาคม 256346593
16 ตุลาคม 256395806
15 ตุลาคม 256325254
14 ตุลาคม 256350665
13 ตุลาคม 256397167
12 ตุลาคม 256313827
07 ตุลาคม 256362569
06 ตุลาคม 256399400
05 ตุลาคม 256329482
02 ตุลาคม 256321267
01 ตุลาคม 256394535
30 กันยายน 256361040
28 กันยายน 256379326
25 กันยายน 256326789
24 กันยายน 256327848
23 กันยายน 256392680
22 กันยายน 256394617
21 กันยายน 256342976
18 กันยายน 256370587
17 กันยายน 256399256
16 กันยายน 256384806
15 กันยายน 256355429
14 กันยายน 256362584
09 กันยายน 256328454
08 กันยายน 256303010
07 กันยายน 256374032
03 กันยายน 256308609
02 กันยายน 256309590
27 สิงหาคม 256399961
26 สิงหาคม 256356059
25 สิงหาคม 256370172
24 สิงหาคม 256347384
21 สิงหาคม 256318945
20 สิงหาคม 256333464
19 สิงหาคม 256319836
18 สิงหาคม 256366282
17 สิงหาคม 256374440
14 สิงหาคม 256300458
13 สิงหาคม 256356250
12 สิงหาคม 256301278
11 สิงหาคม 256343475
10 สิงหาคม 256305941
07 สิงหาคม 256321824
06 สิงหาคม 256369478
05 สิงหาคม 256347272
04 สิงหาคม 256360015
03 สิงหาคม 256328509
31 กรกฎาคม 256377623
30 กรกฎาคม 256399947
29 กรกฎาคม 256314620
28 กรกฎาคม 256392638
27 กรกฎาคม 256348894
24 กรกฎาคม 256338262
23 กรกฎาคม 256314434
22 กรกฎาคม 256371063
21 กรกฎาคม 256397321
20 กรกฎาคม 256315278
17 กรกฎาคม 256303061
16 กรกฎาคม 256306996
15 กรกฎาคม 256326590
14 กรกฎาคม 256397556
13 กรกฎาคม 256361978
10 กรกฎาคม 256354179
09 กรกฎาคม 256396254
08 กรกฎาคม 256361674
07 กรกฎาคม 256399004
06 กรกฎาคม 256359464
03 กรกฎาคม 256373006
02 กรกฎาคม 256303640
01 กรกฎาคม 256379678
30 มิถุนายน 256397403
29 มิถุนายน 256357747
26 มิถุนายน 256393016
25 มิถุนายน 256371445
23 มิถุนายน 256301250
22 มิถุนายน 256346298
19 มิถุนายน 256326053
18 มิถุนายน 256340718
17 มิถุนายน 256332546
16 มิถุนายน 256327909
15 มิถุนายน 256347048
11 มิถุนายน 256367043
10 มิถุนายน 256391359
05 มิถุนายน 256343086
04 มิถุนายน 256314497
03 มิถุนายน 256324127
02 มิถุนายน 256301472
01 มิถุนายน 256364282
29 พฤษภาคม 256366019
28 พฤษภาคม 256387954
27 พฤษภาคม 256342549
26 พฤษภาคม 256377648
21 พฤษภาคม 256352591
20 พฤษภาคม 256371693
19 พฤษภาคม 256322336
15 พฤษภาคม 256397723
14 พฤษภาคม 256315451
12 พฤษภาคม 256347704
11 พฤษภาคม 256397375
07 พฤษภาคม 256359822
06 พฤษภาคม 256337634
05 พฤษภาคม 256394264
30 เมษายน 256312104
29 เมษายน 256352575
28 เมษายน 256385071
27 เมษายน 256367956
24 เมษายน 256322338
23 เมษายน 256366198
22 เมษายน 256306360
21 เมษายน 256310380
20 เมษายน 256328387
16 เมษายน 256384378
15 เมษายน 256376566
14 เมษายน 256313135
09 เมษายน 256326693
08 เมษายน 256377372
07 เมษายน 256344506
06 เมษายน 256323989
03 เมษายน 256355072
02 เมษายน 256302265
01 เมษายน 256345739
31 มีนาคม 256319622
09 มีนาคม 256357778
04 มีนาคม 256355939
20 กุมภาพันธ์ 256366438
29 พฤศจิกายน 256265390
28 พฤศจิกายน 256264335
26 พฤศจิกายน 256231485
25 พฤศจิกายน 256262948
22 พฤศจิกายน 256268126
21 พฤศจิกายน 256285594
20 พฤศจิกายน 256224931
19 พฤศจิกายน 256238010
18 พฤศจิกายน 256277076
15 พฤศจิกายน 256229418
13 พฤศจิกายน 256212123
12 พฤศจิกายน 256254490
11 พฤศจิกายน 256285484
08 พฤศจิกายน 256293803
07 พฤศจิกายน 256264176
06 พฤศจิกายน 256266557
01 พฤศจิกายน 256224204
31 ตุลาคม 256283840
30 ตุลาคม 256207852
29 ตุลาคม 256262602
25 ตุลาคม 256244778
24 ตุลาคม 256282551
18 ตุลาคม 256205775
16 ตุลาคม 256279569
15 ตุลาคม 256216481
14 ตุลาคม 256234563
11 ตุลาคม 256270872
10 ตุลาคม 256263686
08 ตุลาคม 256231573
04 ตุลาคม 256253874
02 ตุลาคม 256225478
01 ตุลาคม 256203289
30 กันยายน 256282100
27 กันยายน 256262113
26 กันยายน 256210809
25 กันยายน 256299944
24 กันยายน 256214365
23 กันยายน 256260884
20 กันยายน 256249250
19 กันยายน 256264237
18 กันยายน 256240535
17 กันยายน 256204001
16 กันยายน 256214105
13 กันยายน 256274679
12 กันยายน 256246764
11 กันยายน 256280308